इसापनीती कथा ५१ ते १००

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

इसापइसाप हा एक ग्रीक गुलाम होता. इसाप च्या छोट्या छोट्या कथा इसाप नीती म्हणून ओळखल्या जातात.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to इसापनीती कथा ५१ ते १००


बिटकॉईन विषयी थोडेसे
गावांतल्या गजाली
तिला तुमच्यात रस आहे हे कसे ओळखाल?
अरेंज मेरेज मध्ये मुलीला कसे इम्प्रेस कराल ?
अघोरी
लोकांना इम्प्रेस कसे कराल
पुरी येथील भगवान जगन्नाथ मंदिराचे  अजूबे
सत्यनारायणाच्या कथेचे सत्य
महाभारताशी संबंधित स्थाने
तल्लफ
संत सेनान्हावींचे अभंग
बौद्ध भिक्खू
श्रीनवनाथ भक्तिसार कथामृत
बाळाजी विश्वनाथ
 भवानी तलवारीचे रहस्य