इसापनीती कथा १०१ ते १५०

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

इसापइसाप हा एक ग्रीक गुलाम होता. इसाप च्या छोट्या छोट्या कथा इसाप नीती म्हणून ओळखल्या जातात.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to इसापनीती कथा १०१ ते १५०


इसापनीती चरित्र आणि कथा १-५०
इसापनीती कथा २०१ ते २५०
अघोरी
गावांतल्या गजाली
तल्लफ
बौद्ध भिक्खू
संत सेनान्हावींचे अभंग
बिटकॉईन विषयी थोडेसे
महाभारताशी संबंधित स्थाने
पुरी येथील भगवान जगन्नाथ मंदिराचे  अजूबे
लोकांना इम्प्रेस कसे कराल
सत्यनारायणाच्या कथेचे सत्य
अरेंज मेरेज मध्ये मुलीला कसे इम्प्रेस कराल ?
तिला तुमच्यात रस आहे हे कसे ओळखाल?
इसापनीती कथा ५१ ते १००