बायका भांडी शक्यतो स्वच्छ ठेवतात. परंतु पुष्कळशी भांडी जरी बाहेरून स्वच्छ दिसली तरी आत काळी असतात. ह्या अनुभवामुळे स्त्रिया म्हणतात :

वरूनी आरशाचें             आंत परी भांडे काळें
सर्वच जीवांचें                 आंत बाहेर निराळें

जो अंतर्बाह्य एकरूप आहे. असा क्वचितच एखादा महात्मा दुनियेत असतो.

संसारात कोणी सुखी होईल का ? सर्वांचे मनोरथ पुरतात का ? या जगात समाधान शेवटी मनात निर्मावे लागते. अभ्यासाने समाधान प्राप्त होते :

संसारी मानावें             लागतें समाधान
सगळे मनींचे                 होईना कधी पूर्ण

आणि या दोन ओव्या पहा :

पिकतात केस             गळते बत्तीशी
वासना राक्षसी                 जैशीतैशी
पांढुरके केस             परि वासना हिरव्या
कळेना कोणाला             त्या कैशा जिरवाव्या

मनुष्य म्हातारा होतो, नाक लोंबू लागते, दृष्टी कमी होते, केस पिकतात; परंतु वासना नेहमी तरुणच असते. वासना नेहमी हिरवीगारच असते. आयुष्याचा क्षय होत आला तरी माणसाला माकडे बनविणार्‍या स्वैर वासना अक्षयच असतात !

तारूण्य अंगात मुसमुसत असते तेव्हा मनुष्य ऐटीने चालतो. त्याला सारे जग क:पदार्थ वाटते. परंतु पुढे हे यौवन गेले म्हणजे तोंडाभोवती माश्या घोंघावू लागतात. तारुण्यात तरुणींच्या भोवती युवजनांची फुलपाखरे नाचत असतात. परंतु ते सौंदर्य गेले की कोण राहतो जवळ ?

नवतीची नार             नार चाले दणादणा
नवती गेली निघून             माश्या करीती भणाभणा

किती सुंदर आहे ओवी ! शब्द कसे समर्पक आहेत !

आणि गर्जना करणार्‍या समुद्राला एक स्त्री काय म्हणते ऐका :

समुद्रा रे बापा             किती करीशी बढाई
नाही पाण्याला गोडी             तिळमात्र

इंग्रजी कवी कोलेरिज् याने समुद्राचे वर्णन करताना म्हटले आहे :

Water, water everywhere
Not a drop to drink

सर्वत्र पाणीच पाणी, परंतु तोंडात एक थेंब घालण्याची सोय नाही. काय करायचे ते अपार पाणी ? एखाद्या माणसाजवळ खूप संपत्ती असते. परंतु त्यांतील दिडकीही कोणाच्या कामी येत नसते ! तो ऐट मिरवितो, मी श्रीमंत म्हणून तोरा मिरवतो. परंतु त्याच्या त्या मोठेपणाचा जगाला काय उपयोग ?

आणि शेवटी एक ओवी देऊन हा रसपरिचय संपवितो :

गोड बाळपण         गेले बागडोनी
पांखरांच्यावाणी             सदोदित

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to स्त्रीजीवन


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
गावांतल्या गजाली
झोंबडी पूल
अजरामर कथा
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
सापळा
पैलतीराच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
गांवाकडच्या गोष्टी
भारताची महान'राज'रत्ने
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा