भरता भेटला             भेटला हृदयाला
रामरायाने न्हाणीला             नेत्रजळें                                  १४१

भरताच्या पाठीवर         राम फिरवितो हात
बारा वरसांचे कष्ट             दूर केले                                       १४२

बारा वरसांनी             कौसल्या भेटे रामा
हृदयी दाटे प्रेमा             माऊलीच्या                                    १४३

कौसल्या माउली         रामाला धरी पोटी
उमटेना शब्द ओठी             कांही केल्या                               १४४

वाजंत्री वाजती             वाजती माळावर
राज्य-अभिषेक                 कौसल्याच्या बाळावर                    १४५

वाजंत्री वाजती             चला सख्यांनो पहायला
रामाची आरती जाते             मारुतिरायाला                           १४६

राम-लक्षुमण             अर्धांगी सीता नारी
सेवेशी ब्रह्मचारी                 मारुतिराय                                 १४७

राम-लक्षुमण             अर्धांगी सीता शोभे
सेवेशी दास उभे             मारुतिराय                                    १४८

सतरंज्यांना ठसे         लोडांना आरसे
रामरायाच्या सभे बसे             मारुतिराय                            १४९

सतरंज्यांना ठसे         शोभती कमानी
रामरायाच्या दिवाणी             मारुतिराय                             १५०

शिंदेशाई तोडे             सिताबाईच्या हातांत
रामरायाच्या रथांत             उजेड पडे                                  १५१

शिंदेशाई तोडे             राम सीतेला देणार
रामरायाच्या रथांत             त्याचा उजेड पडणार                   १५२

चला जाऊं पाहूं             रामरायाची बिछाई
शेजारी रत्न टीक             सीताबाई                                      १५३

चला जाऊं पाहूं             रामरायाची बैठक
हासून विडा देई             सीताबाई                                     १५४

नदीपलीकडे             कोणाची पालखी
रामरायाची जानकी             उतरली                                  १५५

मोठी मोठी मोती         रामरायाच्या सदर्‍याला
राणी मागते गजर्‍याला             सीताबाई                           १५६

मोठी मोठी मोती         रामरायाच्या कोटाला
राणी मागते गोटाला             सीताबाई                              १५७

मोठी मोठी मोती         रामरायाच्या पगडीला
राणी मागते बुगडीला             सीताबाई                             १५८

शिंदेशाई तोडे             सीताबाई कधीं केले
राम इंदूरला गेले             जव्यासाठी                                 १५९

शिंदेशाई तोडे             राम सीतेला देणार
पंचवटीचे सोनार             कारागीर                                    १६०

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to स्त्रीजीवन


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
गावांतल्या गजाली
झोंबडी पूल
अजरामर कथा
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
सापळा
पैलतीराच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
गांवाकडच्या गोष्टी
भारताची महान'राज'रत्ने
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा