गळां घालूं गळा         ये ग रडूं पोटभरी
पुन्हा जायाचें सासरी             चारा दिशीं                         ५२१

नको ग रडूं गडे         होईल सारें भलें
अवंसेचे काळें                 कोठें राहे                                 ५२२

नको रडूं गडे             होईल तुला सुख
प्रार्थीन गजमुख             तुझ्यासाठी                                ५२३

नको रडूं गडे             होईल सखी भलें
चिखली कमळें                 फुलतात                                ५२४

नको रडूं गडे             जरी वरून पाषाण
झिरपे आंतून                 फुटतील                                  ५२५

मैत्रीणी भेटती             हांसती रडती
फिरून दूर जाती             संसारात                                 ५२६

मैत्रीणी भेटती             जीवाचें बोलती
फिरून दूर जाती             संसारांत                                 ५२७

पुत्रनिधनाचें             दु:ख दारुण कठीण
बरें त्याहून मरण             माये वाटे                               ५२८

अपत्याला लाभ             त्याहून नाहीं सुख
आणि त्याचा ग वियोग         त्याच्याहून नाहीं दु:ख           ५२९

नको ग बाळें रडूं         किती तूं रडशील
पुन्हा ग फुलतील             फुलें दारी                                ५३०

नको नको रडूं             डोळे झाले लाल 
होईल पुन्हा बाळ             सांवळीये                                ५३१

नको नको रडूं             धर गे मनीं धीर
शोभेल पुन्हा घर             माझ्या बाळे                            ५३२

नको नको रडूं             रडें आपुलें आंवर
हांसेल तुझें घर                 तान्हेबाळें                             ५३३

पुरे हे रडणें             धीर ना सखी सांडी
शोभेल पुन्हां मांडी             तान्हेबाळानें                          ५३४

नको नको रडूं             पुन्हां कळी ग फुलेल
पुन्हा पाळणा हलेल             तुझ्या घरीं                          ५३५

नको नको रडूं             बघ तूं माझ्याकडे
आवरी बाळे रडें                 विवेकाने                               ५३६

आंबे मोहरती             सारे कुठें ग फळती
फळती तितुके ना पिकती         किती सांगू                       ५३७

दूर ग देशींचा             वारा येतो संथ
सुखी आहे तुझा कंथ             मनूबाई                             ५३८

निरोप मी धाडी         गोपूबाळाच्या आईला
माझ्या उषाताईला             सांभाळावी                           ५३९

निरोप मी धाडी         शंकरपंतांना कानी सांगा
आठ दिवसांची रजा मागा         उषाताईला                      ५४०

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to स्त्रीजीवन


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
गावांतल्या गजाली
झोंबडी पूल
अजरामर कथा
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
सापळा
पैलतीराच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
गांवाकडच्या गोष्टी
भारताची महान'राज'रत्ने
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा