माहेराला आसावलेली सासुरवाशीण शेजीला म्हणजे :

शेजारिणी बाई             माझी वेणी ही घालावी
आईच्या हातांची             आठवण मज द्यावी ॥

“आई केस तडतडू न देता हलक्या हाताने वेणी घाली. तशी तुम्ही घाला.” असे प्रेमार्थ भुकेलेली ती म्हणते. परंतु शेजी नेहमीच चांगली वागत्ये असे नाही :

शेजीच्या घरी गेल्यें         शेजी बोलली रागानें
कोवळें मन माझे             नेत्र भरले पाण्यानें ॥

गर्विष्ठ शेजीला ती म्हणते :

शेजारिणी बाई             नको करूं गर्व फार
रोज ग बघत्यें                 दिव्याखाली अंध:कार ॥

केळीची पाने मऊ असतात. ती फाटत नाही. परंतु ती कठोर टरटरीत झाली की वार्‍याने फाटतात. शेजीबाई मृदू स्वभावाची रहा, ताठ नको होऊ:

शेजारिण बाई             गर्वाने दाटली
पानें केळीचीं फाटली             वारियानें ॥

शेजारच्या बायका कधी प्रेमाने भाजी वगैरे देतात. परंतु भांडण झाले म्हणजे ते सारे काढतात :

शेजीनें दिली भाजी         दिली अंगणांत
काढी भांडणांत                 वारंवार ॥

परंतु नेहमी शेजीच चुकत्ये असे नाही. स्वत:चीही चूक असते. शेवटी भांडणे मिटतात. पुन्हा एक होतात :

तीळ घे गुळ घे             विसर मागील भांडण
शेजी आता हं अंगण             तुझे माझे ॥
शेजारिणी बाई             एका दारी दोघी वागूं
माझी मैना तुझा राघू             खेळतील ॥

आपली दोघींची मुले एकत्र खेळतील. प्रेमाने नांदू.

शेजीच्या ओव्यांहून मैत्रिणीसंबंधीच्या ओव्या अधिकच सुंदर आहेत. लहानपणाच्या मैत्रिणी एकदा लग्न झाले म्हणजे थोड्याच पुन्हा भेटणार ? पत्र कोण लिहिणार ? आधी त्या वेळेस लिहिता येत नसे, आणि लिहिता येत असले तरी लिहिण्याची चोरी :

आपण मैत्रीणी             जाऊं ग वारा वाटे
जसे नशिबाचे फांटे             फुटतील ॥
आपण मैत्रिणी             पुन्हा भेटूं कधीं
आठवू मनामधी             एकमेकी ॥
वारियाच्या संगे             आपण पाठवूं निरोप
पोचतील आपोआप             मैत्रिणीला ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to स्त्रीजीवन


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
गावांतल्या गजाली
झोंबडी पूल
अजरामर कथा
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
सापळा
पैलतीराच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
गांवाकडच्या गोष्टी
भारताची महान'राज'रत्ने
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा