कपाळीचे कुंकू हे पत्‍नीचे भाग्य. हे तिचे सारे बळ. ती एकच मागणे देवादिकांजवळ, वडिल माणसांजवळ मागते, की माझे चुडे अभंग ठेवा :

माझे हे कीं चुडे         बत्तीस बंदाचे
तेतिस कोटीं देवाजींचे             आशीर्वाद ॥
देशील रे देवा             देशील तें थोडें
मी मागतें रोकडें             हळदीकुंकू ॥

ही पुढील ओवी वाचा :

चुडेयांच्या बळें             न भीं कवणाला
लंकेच्या रावणाला             देईन जाप ॥

माझे सौभाग्यं आहे तोवर कोणाचे भय ? लंकेचा रावण आला तरी त्यालाही उत्तर देईन व गप्प बसवीन.

सून मोठी होते, ती वयात येते. न्हाण, गर्भाधान होते. देवाजवळ ती पुत्र मागते :

देवाच्या देवळांत         नंदीला घाली माळ
मागते तान्हे बाळ             उषाताई ॥

पुढे तिला दिवस जातात. पूर्वीचा तो काळ. पती कोठे तरी चोरून विचारतो की किती महिने झाले :

पहिल्याने गर्भार         कंथ पुशितो आडभिंती
तुला महिने झाले किती             उषाताई ॥

पहिल्याने गर्भार. तिला प्रसन्न ठेवावी, तिची इच्छा पुरवावी. कारण बाळंतपणाचा नवीन अनुभव यावयाचा असतो. तिचे सारे डोहाळे पुरवले जातात:

तीनशे साठ पाट         काढीले कारणाला
तुझ्या डोहाळ-जेवणाला             उषाताई ॥

तोंडावर तेज दिसू लागते :

गरभार नारी             गर्भच्छाया तोंडावरी
हिरवी चोळी दंडावरी             उषाताईच्या ॥

त्या पहिलटकरणीला चिंता वाटते. अनुभवी बाया म्हणतात :

पहिल्याने गर्भार         कां ग नारी चिंताक्रांत
उद्या होशील पुत्रवंत             उषाताई ॥

असा धीर दिला जातो. शेवटी मुलगा होतो :

पळी पंचपात्री             कोठे जातोस ब्राह्मणा
पुत्र झाला यजमाना             दादारायांना ॥

असा मग संसार रंगू लागतो. सासूबाईंना धन्य वाटू लागते. घर गोकुळासारखे दिसते. आपल्या कर्त्यासवरत्या मुलाचे माता कौतुक करते :

माझें घर मोठें             पन्नास येती जाती
हाती रुपयांची वाटी             माझ्या बाळाच्या ॥
मोठे मोठे लोक             उठून उभे राहती
लोडाशी जागा देती             माझ्या बाळा ॥
मोठे मोठे लोक             सरकारें अडवीले
एका शब्दे सोडवीले             माझ्या बाळें ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to स्त्रीजीवन


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
गावांतल्या गजाली
झोंबडी पूल
अजरामर कथा
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
सापळा
पैलतीराच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
गांवाकडच्या गोष्टी
भारताची महान'राज'रत्ने
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा