सासरच्या मंडळीस आई म्हणते :

पदरी घातला             पोटचा मी हो गोळा
भरून येतो डोळा             माय म्हणे ॥

शेवटी गाडी निघते. नवरी मुलगी मागे पाहात असते :

सासरी जातांना             बघते मागेपुढे
जीव गुंते आईकडे             उषाताईचा ॥

भाऊ दुरून खुणावीत असतो :

सासरी जातांना             गाडी लागे चढणीला
ये हो म्हणे बहिणीला             भाईराया ॥
सासरी जातांना             डोंगर आले आड
जातांना उषाताईला             मागे पाहून येती कढ ॥

आईबापांना कसे कसे होते. मुलीपेक्षा आता मुलीच्या सौभाग्याची काळजी वाटू लागते. मुलगीचा पती सुखी असणे म्हणजे मुलगी सुखी असणे. मातेचे हे परमोदार उद्‍गार ऐका :

माझे हे आयुष्य         उणे करी रे गणया
घाल सखीच्या चुडेया             उषाताईच्या ॥

बापाला उद्देशून लोक म्हणतात :

लेकीच्या रे बापा         धन्य धन्य तुझी छाती
काळजाचा घडा                 देतोस परक्या हाती ॥

बापही विरघळतो :

बाप म्हणे लेकी         साखरेचा घडा
जाशी परघरा                 जीव होई थोडाथोडा ॥

गाडी दिसत नाही. बैलाच्या घंटांचा आवाजही हवेवर विरून जातो :

गाडी आड गेली         दिसेना नयनांला
माहेरच्या मंडळीच्या             पाणी लोटले डोळयांला ॥
गाडी आड गेली         ऐकूं न येई कांही
परतती मायबाप             परते रडत भाई ॥

लोक आईबापांना शांत करतात. आईबापच हौसेने लग्न करतात. परंतु मुलगी सासरी जायला निघाली की तेच कष्टी होतात:

संसारी सुखांत             आहे दु:ख मिसळलें
लगीन थाटाने करिती             परि डोळयां पाणी आलें ॥

सारांश काय, तर-

सुखामध्ये दु:ख         दु:खामध्ये सुख
असे संसारी कौतुक             देवाजीचे ॥

अशा रीतीने मुलगी सासरी जाते. संसार पुढे सुरू होतो. संसारातील ते बरेवाईट अनुभव पुढील प्रकरणी :

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to स्त्रीजीवन


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
गावांतल्या गजाली
झोंबडी पूल
अजरामर कथा
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
सापळा
पैलतीराच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
गांवाकडच्या गोष्टी
भारताची महान'राज'रत्ने
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा