दळण दळतांना ओव्या म्हणतात :

वाटेवरलें घर             ओवियांनी गर्जे
लगीनघर साजे                 बाप्पाजींचे ॥

लग्नासाठी तेलफळाचे, रूखवताचे लाडू तयार करावयाचे असतात. हे लाडू कोणी वळावे ? ज्यांना सासूसासरे आहेत, अशा भरलेल्या घरातील बायकांनी लाडूला हात लावावे :

सासूसासर्‍यांची             येऊ द्या मांडवा
हात लागू दे लाडवा             शांताताईचा ॥
सासूसासर्‍यांच्या         बोलवा पांचजणी
नवरा आहे देवगणी             गोपूबाळ ॥

लग्नाचा मांडव घालायचा, त्याचे वर्णन सुंदर आहे. एका ओवीत मुक्तेश्वराप्रमाणे विशाल प्रतिमेचे वर्णन आहे :

मांडव घातला             पृथिवीचा मेज
लेकी कन्यादान तुझे             उषाताई ॥

अहेर देतात घेतात. नवरी मुलगी असते लहान. ती बिचारी थकून जाते :

अक्षतांनी जड झाला         उषाताई तुझा माथा
अहेर देतां घेता             दमलीस ॥

पुढे नवरा मुलगा निघतो. हत्तीवर अंबारीत तो असतो. सर्वत्र उजेड पडतो. नवरदेवाची प्रभा फाकते :

नवरा मुलगा             हत्तीवर चढे
दोन्ही बिदी उजेड पडे             चकचकाट ॥

लग्नाच्या सोहळयाचे वर्णन सुरेख आहे. मैत्रिणी सांगतात :

वाजत गाजत             आले गृहस्थाचें बाळ
ऊठ सखे घाल माळ             उषाताई ॥

लहानशी नवरी. ती थरथरत असते. परंतु पाठीशी मामा असतो :

लग्नाच्या वेळे             नवरी कांपे दंडाभुजा
पाठीशी मामा तुझा             उषाताई ॥
लगीनाच्या वेळे             नवरी कांपते दंडांत
साखर घालावी तोंडात             उषाताईच्या ॥

वधूवरे परस्परांस माळ घालतात. मग होम, सप्तपदी वगैरे प्रकार. लहानपणी मुलगी दमून जाते. ती रडवेली होते :

मंत्र उच्चारिती             चाललासे होम
डोळया जातो धूर             उषाताईच्या ॥
कोंवळी सांवळी             जशी शेवंतीची कळी
दमली भागली                 उषाताई ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to स्त्रीजीवन


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
गावांतल्या गजाली
झोंबडी पूल
अजरामर कथा
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
सापळा
पैलतीराच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
गांवाकडच्या गोष्टी
भारताची महान'राज'रत्ने
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा