मुलगी वाढू लागते. तिचे रूपलावण्य खुलू लागते. तिचे काळेभोर केस, त्यांची सुंदर वेणी दिसते. वेणीचे वर्णन ऐका:

पांचा पेडी वेणी             मला वाटे काळा साप
पदराखाली झांक             उषाताई ॥
लांब लांब केस             वेणी येते मोगर्‍याची
फणी आणा घागर्‍यांची             उषाताईला ॥

मुलीच्या सौंदर्यावर दृष्ट पडेल अशी भीती वाटू लागते :

मोकळे केस ग             सोडून तूं ना जाई
दृष्ट होईल तुला बाई             उषाताई ॥

केसात घालण्यासाठी बाप्पाजी गोंडे करतात. मुलीचे असे कोडकौतुक होत असते. पाठच्या बहिणी असाव्यात, त्यांचे प्रेम दाखविले आहे :

काचेची बांगडी             कशी भरूं मी एकटी
आहे बहीण धाकुटी             माझी घरी ॥

मोठया बहिणीला एकटीला नको आहे चांगली बांगडी. केसाप्रमाणे इतरही वर्णन आहे.

पिकले तोंडले             तसे तुझे लाल ओठ
भरे ना माझे पोट             पाहूनीया ॥

अशी सुंदर मुलगी आहे. तरीही तिला गोंदतात. देवाने दिलेल्या सौंदर्यात मानवी भर घालतात :

तुझ्या गालांवरी         कुणी ग गोंदले
फूल कुणी ग टोंचलें             गुलाबाचे ॥

गुलाबासारखे सुंदर कोवळे गाल, ते टोचण्याचे कोणी केले धाडस असा हा प्रश्न आहे :

असे म्हणतात की, बापाला मुलगी आवडते व आईला मुलगा आवडतो. परंतु लाडकी मुलगी उद्या सासरी जायची असते. बाप तीव्र वेदनेने म्हणतो :

बाप म्हणे लेकी         लाडकी होऊ नको
जाशील परघरी                 वेडी माया लावूं नको ॥

किती करुण उद्‍गार ! मुलगी शेवटी दुसर्‍याची. घरी सून येईल तीच आपली. आपली मुलगी दुसर्‍याची व दुसर्‍याची ती आपली :

बाप म्हणे लेकी         तूं ग धर्माची पायरी
सून सत्तेची सोयरी             वयनीबाई ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to स्त्रीजीवन


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
गावांतल्या गजाली
झोंबडी पूल
अजरामर कथा
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
सापळा
पैलतीराच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
गांवाकडच्या गोष्टी
भारताची महान'राज'रत्ने
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा