परंतु शेवटचा शेजीचा उपदेश ऐका :

शेजीला पुसतो            माउली कां बोले ना
दुखविशी तिच्या मना            घडीघडी ॥
शेजी मला सांगा            आईचा जावा राग
चरणी तिच्या लाग            भक्तिभावें ॥

तुकाराममहाराजांनी पाय धरण्याचा सार्वभौम उपाय सांगितला आहे.

तुका म्हणे कळ । पाय धरल्या न चळे बळ ।

लहान मुलाला आईचा लळा अधिक असतो. त्याला आई प्रेमळ वाटते, बाबा कठोर वाटतात. परंतु पित्याच्या वरकरणी कठोरपणात मुलाचे हितच साठवलेले असते. आईबापांची तुलना ज्यात आहे, त्या ओव्या किती मार्मिक आहेत :

बाप्पाजी चंदन            घासलीया वास
आईचा सुवास                आपोआप ॥
बाप्पाजी भास्कर            माउली चंद्रमा
बाळाला वाटे प्रेमा            माउलीचा ॥

किती गोड ओव्या.

लहान मुलाला जर आई नसेल तर कोण घेणार त्याची काळजी ?

कोमल रोपाला            काय नको पाणी
नको का जननी                तान्हेबाळा ॥

या पुढील ओव्या वाचा व नाचा :

माउली असावी            रानीच्या पांखराला
चोंचीने त्याला चारा            भरवीते ॥
माउली असावी            गोठयांच्या वांसराला
आंग चाटायला                पान्हावोनी ॥

आई मुलांसाठी किती कष्ट काढते. तिचे उपकार कसे फिटणार ?

माउलीचे कष्ट            कुठे रे फेडूं देवा
तळहाताचा पाळणा            नेत्रीचा केला दिवा ॥
बापाचे उपकार            फिटती काशी गेल्या
आईचे उपकार                फिटती ना काहीं केल्या ॥

कितीही भाग्य जवळ असले, परंतु जर बाळ जवळ नसेल तर मातेला ते विष आहे, वमनवत् आहे. मुलाशिवाय स्वर्गात राहण्याऐवजी मुलासंगे ती रस्त्याच्या कडेला उभी राहील व त्यात स्वर्ग मानील. मातेचे हे थोर उद्‍गार
ऐका व मान लववा :

धन ग संपदा            आग लागो त्या वस्तेला
माझ्या बाळाच्या ग संगे            उभी राहीन रस्त्याला ॥


आणखी एक मधुरतम व सहृदय ओवी पहा :

नदी वाहे झुळझुळ        परी पाण्यावीण मासा
जीव माझा तोळामासा            बाळावीण ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to स्त्रीजीवन


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
गावांतल्या गजाली
झोंबडी पूल
अजरामर कथा
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
सापळा
पैलतीराच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
गांवाकडच्या गोष्टी
भारताची महान'राज'रत्ने
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा