जीवाला देत्यें जीव        जीव देईन आपुला
चाफा कशानें सुकला            भाईराया            १४१

पिकला अननस            हिरवी त्याची  छाया
बहिणीवर करी माया            भाईराया            १४२

पाऊस पाण्याचें            कुणी येईना जाईना
माझा निरोप जाईना            भाईराजाला        १४३

ओळी ओळी घर            मोजीत मी गेल्यें
एक घर विसरल्यें            भाईरायाचें             १४४   

दूरदेशीं पेण            कोणी येईना जाईना
माझा निरोप सांगेना            भाईरायाला        १४५

दूरदेशीं पेण            महिन्याची वाट
कागदीं तुझीं भेट            भाईराया                 १४६

चोळी माझी ग फाटली        चिंता नाहीं ग वाटली
दुसरी पाठवीली                भाईरायांनीं            १४७

चोळी माझी ग फाटली        फाटली फाट जाऊं   
घेणाराचें मन पाहूं            भाईरायाचें              १४८

चोळीयेची घडी            कुंकवावीण धाडी
असें नाहीं पडली १ पुडी            कुठें तरी            १४९

चोळीयेची घडी            कुंकवाची पुडी
निरोपावीण धाडी                भाईराया              १५०

शब्दांचे निरोप            बोलले संपताती
मुके निरोप धाडिती            भाईराय                १५१

चोळीयेची घडी             कुंकवाची पुडी
त्यांतून भाऊ धाडी            अंतरंग                  १५२

चोळीयेची घडी            कुंकवाचा मासा
चोळी जाते दूरदेशा            बहिणीला              १५३

चोळी शिव रे शिंप्या        चोळी शिव पाटावरी
चोळी जाते घाटावरी            बहिणीला             १५४

चोळी शिव रे शिंप्या        मोती लाव शिवणीला
चोळी जाते बहिणीला            दूरदेशा               १५५

एकापुढें एक                   माझ्या माउलीबाईचे
भाऊ चालती सोयीचे            चौघेजण               १५६

एकापुढें एक                    चालती शिवूमिवु
नको पापिणी दृष्ट लावूं            भाईरायांना        १५७

माझ्या अंगणांत            चिमण्या पाणी पीती
बहिणी तोंडे धुती            भाऊरायाच्या            १५८

सरलें दळण                   उरले पांच गहूं
आम्ही बहिणी ओंव्या गाऊं        भावंडांना        १५९टीप - १. भावाकडची चोळी आली, परंतु आत कुंकवाची पुडी नाही हे पाहून सासरची माणसे संतापतात. परंतु भावाची बाजू घेऊन बहीण म्हणते, “असे नाही हो तो करायचा. बहिणीच्या कुंकवाची का त्याला काळजी नाही ? पडली असेल पुडी वाटेत.”

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to स्त्रीजीवन


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
गावांतल्या गजाली
झोंबडी पूल
अजरामर कथा
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
सापळा
पैलतीराच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
गांवाकडच्या गोष्टी
भारताची महान'राज'रत्ने
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा