भावजयीचे वर्तन पाहून बहिणीला वाईट वाटते. आपल्या भावाला वैनी बोलते हे पाहून बहीण कष्टी होते :

गोर्‍ये भावजयी           नको बोलू एकामेकी
हळुवार भाईराया            चंद्र कोमेजेल एकाकी ॥
गोर्‍ये भावजयी           किती उर्मट बोलणें
मन दुखवीलें                 माझ्या भावाचें कोवळें ॥
गोर्‍ये भावजयी           किती बोल रागाचे
फूल कोमजलें               देवा शिवशंकराचें ॥
गोर्‍ये भावजयी          किती बोल अहंतेचे
फूल कोमेजलें                भाईराय ममतेचें ॥

वैनी उभ्या उभ्या कुंकू लावते. नीट बसून प्रेमाने सौभाग्यतिलक लावीत नाही. कपाळीच्या कुंकवाची सुध्दा वैनी अशी हयगय करते हे पाहून बहिणीचे हृदय चरकते. ती म्हणते :   

वैनीबाई भावजये        नको उभ्याने कुंकू लावू
नवसाचा माझा भाऊ             किती सांगूं ॥

घरी दोन दिवस बहिणी आलेल्या. भावाला वाटते कौतुक करावे. परंतु त्याच्या पत्‍नीला राग येतो. बहिणी कशाला लुटायला आल्या असे ती म्हणते :

भाऊ ग म्हणती            आल्या बहिणी भेटीला
भावजया ग म्हणती                आल्या नणंदा लुटीला ॥
भाऊ ग म्हणती            बहिणीला द्यावा पाट
भावजया ग म्हणती                धरा नणंदा आपुली वाट ॥

बहिणी मनी म्हणतात, “आपण वैनीपासून अपेक्षा तरी का करावी ? किती झाले तरी परक्या घरून ती आलेली :”

माउलीची माया               काय करील भावजयी
पाण्यावीण जाईजुई                       सुकतील ॥
आईबापांच्या राज्यांत       खाल्या दुधावरल्या साई
भावजयांच्या राज्यांत                  ताक घेण्या सत्ता नाहीं ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to स्त्रीजीवन


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
गावांतल्या गजाली
झोंबडी पूल
अजरामर कथा
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
सापळा
पैलतीराच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
गांवाकडच्या गोष्टी
भारताची महान'राज'रत्ने
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा