चंदनाचे पाट                       मांडीले हारोहारीं
आज आहे माझ्या घरीं                 भाऊबीज ॥

कधी भाऊ भाऊबीजेला बहिणीच्या घरी येतो किंवा तिला घरी माहेरी नेतो. माहेरी सार्‍या बहिणी जमलेल्या असतात. भाऊबीज होऊन जावी. पुन्हा सासरी जाण्याची वेळ यावी. त्या वेळी बहिणी म्हणतात :

आम्ही चारी बहिणी             चार डोंगराच्या आड
माझ्या भाईराया                       खुशालीचें पत्र धाड ॥
आम्ही चौघी बहिणी            चारी गावांच्या चिमण्या
सख्या भाईराया                       आम्ही घटकेच्या पाहुण्या ॥

दादा, वर्षातून एकदा आम्हाला भेटत जा, एकदा आणीत जा, आम्ही घटकाभर राहू, प्रेम लुटू व उडून जाऊ. एक चार आण्याचा साधा खण व रात्रभर तुझ्या घरी विसावा. दुसरे काही नको :

बहिणीला भाऊ        एक तरी गे असावा
पावल्याचा खण            एका रात्रीचा विसांवा ॥

माहेरी गेल्यावर भाऊभावजय कशा वागतात ते बहिणींना कळून येते भावजयीला बहिणी म्हणतात :

दसरा दिवाळी               वरषाचे दोन सण
नको करूं माझ्यावीण            वयनीबाई ॥

माहेरी जावे तो भावजयीला बरे वाटत नाही. नणंदा कशाला आल्या असे तिला वाटते :

गोर्‍ये भावजयी              नको बोलूं रागें फार
आल्ये मी दिवस चार               माहेराला ॥

परंतु ही प्रार्थना फुकट जाते. धुसफूस सुरू असते. बहीण मनात म्हणते.

गोरी भावजय                गर्विष्ठ बोलाची
मला गरज लालाची            भाईरायाची ॥
भाऊ ग आपला              वयनीबाई ती लोकाची
मने राखावी दोघांची            ताईबाई ॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to स्त्रीजीवन


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
गावांतल्या गजाली
झोंबडी पूल
अजरामर कथा
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
सापळा
पैलतीराच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
गांवाकडच्या गोष्टी
भारताची महान'राज'रत्ने
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा