ती भावाला निरोप तरी कोणाबरोबर पाठवणार, पत्र कोणाबरोबर देणार ? स्त्रियांना कोठे आहे ते स्वातंत्र्य ? परंतु एक साधन आहे. वार्‍याबरोबर, पाखरांबरोबर पाठवावा निरोप. त्यांना बातमी घेऊन येण्याविषयी सांगावे :

अरे वार्‍या वार्‍या                धांवशील लांब लांब
बहिणीचा निरोप सांग               भाईरायाला ॥
कावळया कावळया             लांब जाई रे उडून
येई निरोप सांगून                     भाईरायाला ॥

परंतु चिमण्याकावळयांनी का जावे, का ऐकावे ? का म्हणजे ? मी त्यांना अंगणातून हाकलले नाही. त्यांना दाणे घातले, त्यांना का कृतज्ञता वाटत नसेल ?

दाणे मी घालत्यें               तुम्हाला अंगणात
भावाची आणा मात                 चिमण्यांनो ॥
नाही हाकलीले                 कधी अंगणामधून
यावे निरोप सांगून                  भाईरायाला ॥

भाऊ येणार असे तिला वाटू लागते. हातातला घास गळतो, डोळा लवतो. कोणी तरी दूर डोंगर उतरून उन्हातून येताना दिसते. भर दुपारच्या उन्हातून कोण येते ते ? पावसानंतरचे पहिलेच ऊन्ह. फार त्रास देते ते. भाऊच असणार तो :

दुपारचे ऊन                     घाटीडोंगर कोण घेतो
बहीणीसाठी भाऊ येतो                  भाऊबीजे ॥
दुपारचें ऊन                     लागते सणसण
शेला घेतो पांघरून                       भाईराया ॥
तांबडें पागोटें                   उन्हाने भडक्या मारी   
सुरूच्या झाडाखाली                     भाईराया ॥


कोकणातील हे वर्णन दिसते. घाटी चढून येणारा, सुरूच्या झाडाखाली बसणारा हा कोकणचा भाऊ दिसतो. भाऊ येतो व मुले मामा मामा करू लागतात. बहिणीच्या आनंदाला आकाश ठेंगणे होते. ती भावाजवळ प्रेमाने विचारपूस करते. कौतुकाने पुसते:

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to स्त्रीजीवन


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
गावांतल्या गजाली
झोंबडी पूल
अजरामर कथा
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
सापळा
पैलतीराच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
गांवाकडच्या गोष्टी
भारताची महान'राज'रत्ने
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा