भूते पकडणारा तात्या नाव्ही

कोणे एके काळी कोकणात एक तरुण नाव्ही एका छोट्या खेडेगावात राहत होता. त्याचे नाव होते तात्या. त्याला त्याचे केस कापणे आणि दाढी करणे हे काम खूप आवडत असे. लोकांचे केस कापताना आणि दाढी करताना तो त्यांच्याकडून अनेक मनोरंजक कथा ऐकायचा

महाकाल अनादी मी.... अनंत मी... अथांग...अपार....अलौकिक मी दगडात काय शोधिसी मजला ? शब्दात... अक्षरात... केवळ मीच! वाच, मन:चक्षु उघडून कळेल तुजला मी म्हणजे मी आणि तू म्हणजे सुद्धा मीच!!!
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to भूते पकडणारा तात्या नाव्ही


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
झोंबडी पूल
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
गांवाकडच्या गोष्टी
वाड्याचे रहस्य
विनोदी कथा भाग १
पोफळीतल्या चेटकीणीच्या झिंज्या
गावांतल्या गजाली
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
खुनी मांजर
श्यामची आई