मराठेशाही का बुडाली ?

न. चि. केळकर लिखित मराठेशाही का बुडाली? या पुस्तकांत मराठा साम्राजाचा अस्त का झाला याची कारण मीमांसा केली आहे

बखरकार इतिहासावर संशोधन करून वेळ, काळ, स्थळ इत्यादी बाबी जमेस धरून घडलेल्या घटना तपशीलवार नमूद करणारी व्यक्ती बखरकार म्हणून ओळखली जाते.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to मराठेशाही का बुडाली ?


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
झोंबडी पूल
गांवाकडच्या गोष्टी
श्यामची आई
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
खुनाची वेळ
गावांतल्या गजाली
खुनी मांजर
भूते पकडणारा  तात्या नाव्ही
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
९६ कुळी मराठा