फार पूर्वीची गोष्ट. त्यावेळी मोराचे पाय आतां सारखे धोबड नव्हते. सर्व शरीराप्रमाणे सुंदर होते.
एकदां टिटवाला पाहुणे जायचे होते. पण तिचे पाय होते विद्रुप तेव्हां ती मोराकडे गेली व म्हणाली

" मला पाहुणे जायचे आहे. मला तुझे पाय दे. परत आल्यावर तुझे मी तुला देईन."

मोर भोळा होता त्याने आपले पाय टिटवीला दिले. पण लबाड टिटवी तेव्हां जी गेली ती पुनः मोराकडे आलीच नाही

म्हणून मोर नाचूं लागला की त्याची नजर पायांकडे जाते व आपले ओबडधोबड पाय बघून त्याला दुःख होते.
आपले विद्रूप  पाय बघून त्याला रडू येते. त्याच्या डोळ्यांतून अश्रू गळू लागतात.

तेच लांडोर झेलते व तिला गर्भ राहातो.

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लोकभ्रमाच्या दंतकथा


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
सापळा
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
झोंबडी पूल
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
विनोदी कथा भाग १
वाड्याचे रहस्य
श्यामची आई
रत्नमहाल
गांवाकडच्या गोष्टी
कल्पनारम्य कथा भाग १
पैलतीराच्या गोष्टी