फार पूर्वीची गोष्ट. एके दिवशी एक भाऊ, बहिण व भावजय अशी तिघे प्रवास करीत होती.
 बहिणीने भावाचा हात धरला होता व खांद्यावर बायको बसली होती.
असा प्रवास करितां करितां वाटेंत जोराने पाऊस पडू लागला. ओहोळ वाहू लागले.
इतक्यांत वाटेत एक पर्ह्या (नाला) लागला.
त्यांतून जात असतां बहीण पाय घसरून पाण्यांत पडली व बुडूं लागली.
ती “दादा हात दे” अशा भावाला हांका मारूं लागली पण त्याने तिकडे बिलकूल लक्ष दिले नाही
व तो बायकोला खांद्यावर घेऊन तसाच चालता झाला.
इकडे बहिण मेली. आतां ती पांखरूं होऊन “दादा हात दे” असे केविलवाणे ओरडत असते.

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लोकभ्रमाच्या दंतकथा


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
सापळा
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
झोंबडी पूल
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
विनोदी कथा भाग १
वाड्याचे रहस्य
श्यामची आई
रत्नमहाल
गांवाकडच्या गोष्टी
कल्पनारम्य कथा भाग १
पैलतीराच्या गोष्टी