खडका कोथिंबिरीची गोष्ट

खडका कोथिंबिरी जळामध्ये मासा आंब्यावरी कीर देवादारी मोर राजाघरी थोर भाई माझा

महाकाल अनादी मी.... अनंत मी... अथांग...अपार....अलौकिक मी दगडात काय शोधिसी मजला ? शब्दात... अक्षरात... केवळ मीच! वाच, मन:चक्षु उघडून कळेल तुजला मी म्हणजे मी आणि तू म्हणजे सुद्धा मीच!!!
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to खडका कोथिंबिरीची गोष्ट


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
झोंबडी पूल
श्यामची आई
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
पैलतीराच्या गोष्टी
वाड्याचे रहस्य
कथा: निर्णय
खुनाची वेळ
रत्नमहाल
अजरामर कथा
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत