ठकास महाठक

हुशारीने वागलो तर कोणत्याही संकटावर मात करता येते.

महाकाल अनादी मी.... अनंत मी... अथांग...अपार....अलौकिक मी दगडात काय शोधिसी मजला ? शब्दात... अक्षरात... केवळ मीच! वाच, मन:चक्षु उघडून कळेल तुजला मी म्हणजे मी आणि तू म्हणजे सुद्धा मीच!!!
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to ठकास महाठक


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
झोंबडी पूल
सापळा
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
अजरामर कथा
विनोदी कथा भाग १
श्यामची आई
गावांतल्या गजाली
गांवाकडच्या गोष्टी
९६ कुळी मराठा
रत्नमहाल
वाड्याचे रहस्य