स्मृतिचित्रे

माझ्या जवळजवळ नव्वद वर्षांच्या आयुष्याचे सिंहावलोकन करीत असताना कांही प्रसंग,काही व्यक्ती, ठळकपणे डोळ्यासमोर आल्या.त्यांतील कांही घटनांचे,भेटलेल्या व्यक्तींचे, मला त्या दिसल्या,जाणवल्या, त्यानुसार शब्दीकरण केलेले आहे.यात कल्पनेचा कांहीही भाग नाही.

प्रभाकर पटवर्धनप्रभाकर पटवर्धन
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to स्मृतिचित्रे


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
झोंबडी पूल
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
श्यामची आई
खुनाची वेळ
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
कल्पनारम्य कथा भाग १
कथा: निर्णय
अजरामर कथा
मराठेशाही का बुडाली ?
विनोदी कथा भाग १