गूढकथा भाग १

मानवी मनाला अगम्य अशा अनेक गोष्टी या जगात आहेत.विद्यमान शास्त्रीय कसोटीवर सिद्ध होऊ शकणार नाही अशा कांही गोष्टी असतात.भूतकथा व गूढकथा यामधील सीमारेषा कांही वेळा अस्पष्ट असते.गूढ स्वरुपाच्या अश्या या कथा आहेत.

प्रभाकर पटवर्धन pvpdada@gmail.comप्रभाकर पटवर्धन pvpdada@gmail.com
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to गूढकथा भाग १


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
सापळा
वाड्याचे रहस्य
झोंबडी पूल
खुनाची वेळ
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
भूतकथा भाग १
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
श्यामची आई
अजरामर कथा
गांवाकडच्या गोष्टी
रत्नमहाल
रहस्यकथा भाग १