बाधा

संध्याकाळची वेळ . गोकुळात तरुण आणि अवखळ गोपींचा खेळ रंगात आला होता . त्या झोके खेळत होत्या . फेर धरत होत्या आणि गाणीही म्हणत होत्या . मनभावन श्रावणऋतु होता ना . राधा मात्र सख्यांची नजर चुकवून पळाली . तिला आता यमुनाकाठ गाठायचा होता .

बिपीन सांगळेबिपीन सांगळे
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to बाधा


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
झोंबडी पूल
सापळा
पैलतीराच्या गोष्टी
वाड्याचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
श्यामची आई
गांवाकडच्या गोष्टी
त्या वळणावरचा पाऊस
रत्नमहाल
अजरामर कथा
मृगजळ