निळावंती Nilavanti Book

निळावंती एक असे पुस्तक आहे ज्याच्या विषयी अनेक चुकीच्या अफवा पसरवल्या जातात. असे सांगितले जाते कि निळावंती ग्रंथाच्या वाचनाने लोक वेडे होतात इत्यादी. पण सत्य काय आहे इथे जाणून घेऊया. Nilavanti is a book of ancient secret techniques of talking to animals. This book was banned by Indian government and the rumor says people who read it go mad. Is this really true ? What is the history of this book ? We go through that in this book.

ContributorThe primary editor for all the books.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to निळावंती Nilavanti Book


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
अजरामर कथा
सापळा
झोंबडी पूल
श्यामची आई
खुनाची वेळ
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
गावांतल्या गजाली
गांवाकडच्या गोष्टी
कथा: निर्णय
विनोदी कथा भाग १