ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.

Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2


वसन्तसेना
डिटेक्टिव्ह अल्फा आणि 'देखावा'
श्रीनारदपुराण - पूर्वभाग
मंत्रसाधना : इच्छापूर्ति
नवरात्रोत्सव
हर हर महादेव- भाग ४
मंत्रसिद्धि - अपने ख्वाब पूर्ण करे इन मंत्रो से
इच्छापूर्ती शाबरी मंत्र
ओवी गीते : समाजदर्शन
साईबाबांची उपासना
महिन्यांची नावं कशी पडली?
साई बाबा स्तोत्र
संत मुक्ताई
तुकाराम गाथा
अष्टविनायक