इसापनीती कथा १०१ ते १५०

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

इसापइसाप हा एक ग्रीक गुलाम होता. इसाप च्या छोट्या छोट्या कथा इसाप नीती म्हणून ओळखल्या जातात.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to इसापनीती कथा १०१ ते १५०


नलदमयंती
नागमणी एक रहस्य
टाईम मशीन-सत्य कि कल्पना
गावांतल्या गजाली
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय
आजही अश्वत्थामा जिवंत आहे का ??
पोफळीतल्या चेटकीणीच्या झिंज्या
बाजीराव मस्तानी
सोमण सरांचे भूत
महाभारतातील विस्मृतीत गेलेल्या कथा
अजरामर कथा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
शिव-परिवार प्रतिमेचे रहस्य
अगम्य (गूढ कथा)
अधिकमास माहात्म्य पोथी