विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिराः ।

कश्यपो वामदेवोऽत्रिर्वसिष्ठो नारदादयः ॥१२॥

जे तपस्तेजें देदीप्यमान । जे पूर्णज्ञानें ज्ञानघन ।

ज्यातें सदा वंदी श्रीकृष्ण । ते ऋषीश्वर जाण निघाले ॥२१॥

जे गायत्रीमंत्रासाठीं । करुं शके प्रतिसृष्टी ।

जो विश्वामित्र महाहटी । तोही उठाउठीं निघाला ॥२२॥

जेथ न बाधी उष्णशीत । ते आश्रमीं वसे असित ।

ज्याचेनि नामें द्वंद्वें पळत । तोही त्वरित निघाला ॥२३॥

जो सूर्यासि रिघोनि शरण । अश्वाचे कर्णी बैसोन आपण ।

पूर्ण केलें वेदपठण । तो कण्वही जाण निघाला ॥२४॥

जो दुर्वास अत्याहारी । आहार सेवूनि निराहारी ।

तोही द्वारकेबाहेरी । त्वरेंकरुनि निघाला ॥२५॥

भृगूचा श्रीचरण । हृदयीं वाहे नारायण ।

मिरवी श्रीवत्स भूषण । तो भृगुही जाण निघाला ॥२६॥

अंगिरा स्वयें सद्बुद्धि सृष्टीं । बृहस्पति जन्मला ज्याचे पोटीं ।

जो परमगुरु देवांच्या मुकुटीं । तोही उठी गमनार्थ ॥२७॥

कश्यपाची नवलगोठी । सुर नर किन्नर जन्मले पोटीं ।

यालागीं हे काश्यपी सृष्टी । तोही कश्यपु उठी निजगमनीं ॥२८॥

मुक्तांमाजीं श्रेष्ठ भावो । वेदीं वाखाणिला वामदेवो ।

तोही द्वारकेहूनि पहा हो । स्वयमेवो निघाला ॥२९॥

अत्रीची नवल परी । तीनी देव जन्मले उदरीं ।

श्रीदत्त वंदिजे योगेश्वरीं । हे अगाध थोरी अनसूयेची ॥३३०॥

तो स्वयें अत्रि ऋषीश्वर । श्रीकृष्णआज्ञातत्पर ।

पिंडारका अतिसत्वर । प्रयाण शीघ्र तेणें केलें ॥३१॥

जो श्रीरामाचा सद्गुरु । ब्रह्मज्ञानें अतिउदारु ।

ज्याचे शाटीचा प्रताप थोरु । जिंकिला दिनकरु तपस्तेजें ॥३२॥

ऐसा जो वसिष्ठ महामुनी । तोही कृष्णसंज्ञा मानुनी ।

निघाला द्वारकेहुनी । शीघ्र गमनीं पिंडारका ॥३३॥

आणि देवर्षि नारदु । त्याचाही अगाध बोधु ।

ज्यासि सर्वदा परमानंदु । अति आल्हादु हरिकीर्तनीं ॥३४॥

ब्रह्मवीणा स्वयें वातु । ब्रह्मपदें गीत गातु ।

ब्रह्मानंदें नाचतु । निघे डुल्लतु पिंडारका ॥३५॥

इत्यादि हे मुनिवरु । श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषीश्वरु ।

शिष्यसमुदायें सहपरिवारु । मीनले अपारु पिंडारकीं ॥३६॥

एवं पिंडारकीं ऋषि सर्व । शापानुग्रही महानुभाव ।

मीनले कृष्णवैभव । अतिअपूर्व वर्णिती ॥३७॥;

बाप लाघवी वनमाळी । कुलक्षयो घडावया तत्काळीं ।

कुमरीं ऋषीश्वरांसि रांडोळी । कपटमेळीं मांडिली ॥३८॥

निंदा अवज्ञा हेळण । करितां ब्राह्मणांसि छळण ।

जेथ ब्रह्मद्वेष वाढे पूर्ण । कुळक्षयो जाण ते ठायीं ॥३९॥

ब्राह्मणांच्या कोपापुढें । कुळ कायसें बापुडें ।

महादेवाचें लिंग झडे । इंद्रपदवी पडे समुद्रीं ॥३४०॥

तो समुद्रही केला क्षार । ऐसा द्विजकोप अतिदुर्धर ।

हें एकएकाचें चरित्र । ते ऋषि समग्र मीनले तेथें ॥४१॥

धरातळीं ब्रह्म ब्राह्मण । त्यांचें वचन परम प्रमाण ।

हें सत्य करावया श्रीकृष्ण । कुळनिर्दळण स्वयें दावी ॥४२॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to इसापनीती चरित्र आणि कथा १-५०


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गावांतल्या गजाली
सापळा
अजरामर कथा
झोंबडी पूल
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
 भवानी तलवारीचे रहस्य
भारताची महान'राज'रत्ने
रत्नमहाल
शिवाजी सावंत