राजिवनयना तूं राघू, मी मैना, मजवरि कां रुसला ? ॥धृ०॥

पदरीं पडले दासी, चरणी जडले, अर्जी मी करते । आज सापडले मंजुळ मैना बोले ह्रदयासी धरते । नेत्र चढले, तुमच्याविण मी अडले, भोगावें पुरते । सोड कल्पना, केली माझी दैना, कपटी आज दिसला ॥१॥

राजींद्र धनी चवसर खेळूं, बसोनी उभयता ठरा । द्या डाव गुणी फासा धर पाहेनी (?) मजवर मेहर करा । अज्ञानपणीं केली म्या मनधरणी कर मशीं इष्क पुरा । केल्या पैना, भुलले तुमच्या वदना, आज मंदिरीं चला ॥२॥

संगिन जोडा, भ्रांत मनाची फेडा, पलंगीं आज बसा । प्रीतीचा तडा, राग मनांतिल सोडा, मजवर मेहर करा । मुखी घ्या हो विडा । नहि तुमचा ताडा (?) पुतळी आज कसा । येउं द्या करुणा अर्जी माझी माझ्या कमळिणिच्या फुला ॥३॥

रंगीत महालीं सेज सुवासिक केली, साजण धनी हातीं । लंपट झाली अशा प्रीतीच्या चाली, भोगी यकांतीं । मर्जि मिळाली । रामा गुणिजन ख्याली च्याहाती अतिदतीं । लब्धले गुणा, साक्ष पंढरिराणा, देह हा तुला दिला । राजिवनयना ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत