जीव लावुनिया प्रीतीनें मजकडे पाहा हो । जरिपातळ मजला घ्या हो ॥धृ०॥

नूतन तनु ही आली रुतासी । पूर्ण कृपाळ मजकडे न पहासी । जन्मोजन्मीं तुझी होइन दासी । धरियलें उरासी मला, अतां दुर हां हो ? ॥१॥

हसतमुखानें सख्या क्षणभर बोला । पदरांत पडले बघा रत्न अमोला । नेशिन शालु, देह करीन हवाला । मारिते गळ्यासी मिठी, मला भोगा हो ॥२॥

बसा पलंगावर मला घेउन शेजारीं । कुच अपहस्तें चुरा अहो घरबारी । कुस्तिंत कवळुन धरा बांधुन स्वारी । मग शरण तुम्हांला येइन राग सोडा हो ॥३॥

मज कमळणीच्या फुला दृष्ट होइल कीं । वर खाली पाहातां मला दिस जाइल कीं । बसंती शालु दिला केली न्याहाल कीं । रामाचे गुण ऐकुनी संतुष्ट मनीं व्हा हो ।
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत