कधिं बागांत चलाल ? । नेसन शालू, नखरा पहाल ॥धृ०॥

तुमच्या गळीं मी पडले । लाडक्यावाणी पदीं जडले । इष्कानें मी अडले । लोभ करा, नेत्र चढले । काय अपराध घडले ? । हौस पुरवा, आज सांपडले । मज लालडीचे लाल । तुम्ही तरी हातीं धरल्याची लाज ठिवाल ॥१॥

चवघीजणीचा थाट । येते अहो लाजून नटबाट । कां करितां बोभाट ? । कांता तुमची मी पहाते वाट । तुम्ही तरी नटबाट । एकमेकींचा पहा घाट । आज करिते जीव तुम्हांला बहाल । बसा शेजारीं पांघरुनी शाल ॥२॥

दुसरीसी एकांत । करतां पाहाते जळते मनांत । मजपेक्षां पाहण्यांत । नाहिं कुणि दुसरी या हो जनांत । अशा तरुणपणांत । भोग द्या, लाजूं नका मनां । गेंद गुलाल पहाल । सख्या तुम्ही लुटवा नव्या नवतीचा माल ॥३॥

नारीनें पदरीं धरतां आली रंगबहारी । बागामधिं स्वारी । नेली कांता घरबारी । चवभवत्या नारी । मधिं खेळतात गिरधारी । गाइ रामा नवी चाल । करुनि दया बक्षिस द्या हो माझे लाल ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत