जोडली प्रीत नको तोंडू सगुण गुणीराया । केली अर्पण तुला मी काया ॥धृ०॥

आज काय चुकले सेवेला ? पदरीं घाला । कोण्या गोष्टीचा अंतर पडला ? । संकेत मनाचा केला, भरवसा आपला । दासी पायाची, पहा मासला । जीव जळून रक्षा झाला, सांगूं, कुणाला ? । जखमा भाल्याच्या या शरिराला । हितगुज कोणास मी सांगूं पंढरिराया ? । सजणा ह्या गोष्टी जीवीं धराव्या ॥१॥

मी सासुरवासी गणगोताला त्यजिले । आपुल्या स्वरुपाला पाहुन रिझले । उभयतां प्रीत चालवा म्हणुन मी धजले । मर्जी रक्षितां मी पलंगीं निजले । शिवसांब सदाशिव फार दिवस मी पुजले । विषयाच्या घामानें शरीर भिजलें । आज धरा मजवरी करा कृपेची छाया । पलंगीं गुजगोष्टी मज शिकवाव्या ॥२॥

देह घातला करवीं, मी सांगूं मजला संभाळा । दासी चरणाची पूर्ण कृपाळा । तुम्ही राजबनसी राजींन्द्रा कोमळ चंद्रा आज्ञा पाळा । माझा पाहून मराठमोळा । मनरतन गुणी माणसा भरोसा आपली कोमळ आमळा (आबला) । भोग प्रीतीनें बसून मशीं खेळा । मुखचंद्र तुझा सुकुमार वारंवार उभी मी पाहाया । नको कोठें जाऊं प्राणविसाव्या ॥३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत