सख्या चला बागामधिं रंग खेळूं जरा । सण शिमग्याचा करा ॥धृ०॥

लाली लाल करा पोषाग तुम्ही । रथ सजवून बहु गुणी । आज्ञा करा हो माझे लाल धनी । लाल नेसेन पैठणी । कंचुकी लाल घालिते, आवड मनीं । लाल शोभे तन्मणी । उभयतां जुहार अंगावर लाल शिरा ॥१॥

गुलालगोट घ्यावा लाल हातीं । फेकून मारा छातीं । रंगभरी पिचकारी माझ्या हातीं । तरी करीन या रिती । जसा वृन्दावनीं खेळे श्रीपती । गोपी घेऊन सांगती गुद होईल, हळुच हातीं कुच धरा ॥२॥

बागामधिं आलों रंग खेळाया । करा कृपेची छाया । शुभ्र पातळ महेश्वरी नेसाया । माझ्या स्वामीच्या बसेन शेजारीं रंग पहाया । भोगा कोमळ काया । सख्या मी कमळण, तुम्ही भोग्या भवरा ॥३॥

रंग खेळले गोकुळीं वनमाळी । भोगून चंद्रावळी । त्यामधिं राधिका घेऊन जवळी । ती घटका या वेळीं । मला कवळुन धरावें, घ्या जवळी । शांत होईन त्या काळीं । रामजी म्हणे, कृपा करा सुगरा ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत