आज या हो मंदिरीं ।
थाट करुनि उभी मी द्वारीं ॥धृ०॥
गोड गुणाची मशिं प्रीत करावी ।
शरण आल्यावर माझी लाज धरावी ॥१॥
चंचळ प्रकार सख्या मजवर कां केले ? ।
तुजला पाहतां तप्त शरीर हें झालें ॥२॥
हितगुज माझें आतां किति समजावूं ? ।
धरुनिया पदरीं तुम्हां पलंगीं नेऊं ॥३॥
मी आसलाची आसलपण किति पाहतां ? ।
दाहा घरचीं दाहा द्वारें पुजितां ॥४॥
आलक आसल शोधुनी पाहावें ।
दासी पदरची मला पदरीं धरावें ॥५॥
नाथकृपेनें सखे भरपाई झाली ।
रामा म्हणे, तुझी मर्जी मिळाली ॥६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत