आम्ही आलों तुला पाह्यला, मुखडा दाऊं । नको तिंदा लाजत जाऊं ॥धृ०॥
दैवानसार तुझी आमची ग पडली गाठ । शनवारीं पहिली भेट ॥ अधीं मुखडा दाउनी मागें फिरविलीस पाठ । पुढें गेलीस नीट नीट । खुणविलीस पाणीवठयावरी बोलुनी दाट । तो मनांत राखुनी थाट । खाणखुण दुसर्‍यापासीं घेतलें नाऊ ॥१॥

खाणखुण ज्यापशीं पोचविली सारी । तो प्रियकर आमचा नारी । त्याचे आमुचे येकांतीं तुजपरभारी । भाषण जालें बुधवारीं । घेतली शपत वाहुनी आम्हांस विचारी । मग पडिलों अणिक विचारीं । भेटली समक्ष तूं पदर सरसाऊं ॥२॥

तूं आपुली केवळ, नोहेस परकी कोणी । हितगुज सांगाय कानीं । आमी आलों मासला नवा बगाया छानी । करतीस लाजल्यावाणी । लाविलेस जीवीं नेत्रांचे पटके दोनी । काळजांत पाणी पाणी । आम्ही दर्दी कराया गर्दी सरकुन येऊं ॥३॥

अशी भीड धरशील तर उपाय आमुचा नाहीं । केल्यापेक्षां भर पाही । आम्ही जरिपटक्याकडिले, तुं लगीसवाई । येकदांच फिरऊं द्वाई । कविराज आपा येशवंत ठाई ठाई । माहांसुर नौकेमधिं गाई । म्हणे हुसन छापुन ? करे वालीवर लाऊं ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत