बहुतां दिवसांनी स्वामी आले घरीं । मी दुरसि जाहलें, काय करावें तरी ? ॥धृ०॥

वरुषाची मोहीम आले करून । चांडळ पालव आला मल ऋतु भरून । गुणी प्राणविसावा हेत मनामधिं धरून । सर्वार्थ तयाची मर्जी गेली फिरून । चोराची गत, मी मनांत गेलें झुरून । या प्रेमरसांमधिं ह्रदय गेलें भरून ॥चाल॥ नीरउपाव जाला, काय करूं साजणी ? । नवरत्न भोगित्यें वीषयभोग येउनी येउनी । आजी पडला ऐसा वाटे माझे मनीं, अहो मनीं । हे च्यार दिवस महिन्याचे आले तरी ॥१॥

महिन्याचें महिन्या पालव येतो मला । हा वेळ साधुनी वैरि कसा गे बाई आला । बारा महिन्यांमधीं दिवस आजी चांगली । आज रात्रीं उभयतांचा व्हावा सल्ला । ही अडचड आली, काय करूं लाजेला ? । शेजेवर नीद्रा कशि लगेल स्वामीला ? ॥चाल॥ रंगमाहालीं आतां येतील कीं प्राणेश्वर । मग काय करूं विचार, मी तरी दुर । मग बोलाउनी दासीला तिनें सत्वर सत्वर । या आर्सेमाहालामधीं । बिछाना करी ॥२॥

कचेरी करूनी बरखास्त अहो गुणीजना । रंगमाहालीं सखा तिनें नेला वोवाळून । कुंकूमरहित कामिना वळखिली खुण । कां दुर बैसलीस सांग आम्हां कारण । सरशाला बसलि लज्जित होऊन । मी आहे दुरसी, दिवस जाले तीन ॥चाल॥ या संवच्छराचे परी दिवस आजी आहे । गुणी प्राणविसाव्या मला शीवतां नये, अहो नये । मग उदईक चवथे दिवसीं नाहीत तरी ॥३॥

प्रात:काळीं तेव्हां उठोनी मग सुंदरी । करि स्नान, घालिती पाणी अंगावरी । लगबगा करुनी पोशाग तिनं भरजरी । जडीतांचे जव्हार घालिती अंगावरी ॥चाल॥ अस्तमान होइल केव्हां मला साजणी । गुणी प्राणविसावा आणा कोणी गे शयनीं । मी आनंदांत निजेन मंचकीं घेउनी । गुणी रामा काशी छंद नवा नित्य करी ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत