पतीविणें जीव व्याकुळ मोठा । माझी मान कापुनिया बारवेंत लोटा ॥धृ०॥
जीव व्याकुळ होतो आबाजी । कसा असेल सखा परदेशी प्रवासामाजीं ? । सासुसासर्‍याला गांजी । राहावेना आतां माझ्यानं, मराया राजी । बोलावुनि आणा, पत्र त्याशीं धाडा जी ।
 
जाळुनि करा चुना, रंगमहाल पाडा जी । लक्षुमी करा फना, पाठी लागी वाडा जी । कां हो गेलां प्रवासामधीं ? घरीं काय तोटा ? ॥१॥

कोणे सवति तुला बीरमौली । पोटजाळी ईशी पायांत कशि रे भवली ? । इतकी तरी काय नीसवली । कशी काय तुला गत जाली ? बदलली नवली । कसा कोपला रामचंद्र बा गे ? । जीव हा धोपला, राजेंद्र नाहीं गे । कशीशी हो, पळा भोगेंद्रना (?) बाई गे । मजलागीं गर्मीं जाहाली, पाजा घोटा ॥२॥

इतक्यामधीं जासुद आले । सांगती, पति लष्करांत गारद जाले । पोशाख वळखिले शेले । उभीयान आंग टाकीलें जोतीयाखालें । करी शोक, ‘हाय हाय, आतां काय राहूं गे ?’ । रडे नार धाय, ‘आतां काय पाहूं गे ? । चंद्रभागे माय, तुला देह वाहूं गे ?’ । रडे नार धाय. ‘आतां काय पाहूं गे ? । चंद्रभागे माय, तुला देह वाहूं गे । आतां मी सती जातसें, यांत नाहीं तोटा ’॥३॥

हरगीस नाहीं राहायाचें । साहित्य करा मामाजी, सती जायाचें । बोलिल्यें मी कायावाचें । तरी सती सगळ्यांत समाधान जीवाचें’ । आणुनी लाकडें रचिलीं सरणा जी । घालुनी सांकडें पावे सुमरणा जी । लाउनी काकडे जोडुं हात चरणा जी । फंदी अनंताचा कोरडा सवाई सोडा ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत