सांब कधीं कृपा करील ? तो येइल गृहीं ग स्नेही ॥धृ०॥
या घरा उलटोनी जावें माघारा । जलदी कुचाची करा त्वरा । ममता मजवर असों द्या जरा ॥मनोहरा॥ जाल मास बारा । रामा । कुठवर दम धरील दारा । ही तनु चंग, रंग ढंग संग करिल नीसंग, रंग भंगल्या न ये मग ॥१॥

या जीवा बहू क्लेश जाले केशवा । चरणांबुज दाखवी माधवा । करुणा येऊं दे तुज येधवा । जगदीशा । मी मनांत झुरतें । रामा । पक्षापरी वनांत फिरत्यें । कीं हनु कटीयार कारगार, वार करुं आरपार, फार नार घार जाहाली ॥२॥

पारिखा जाहालासी लोकांसारिखा । कधीं येसी घरा संसारीं का । विषयाची ढाल उभारिनास कां ? । येकदम । गुहकुटुंब पाहाया । रामा । आहो दिनरात्र हाची ठाया । श्रीहरि धांव पाव, दाव माव, करुनी उपाव, लाव डाव घाव, धांव तूं ॥३॥

श्रीहरि स्मरतांची स्वामी आले घरीं । नाना विलास करी सुंदरी । घेउनी गेली निज मंदिरीं । सखयाला । रंगमाहालीं नेलें । न्हाऊनियां उदेल तेलें । कीं फंदी आनंद, बुंद छंद पद करी, कडी बंद, तुंद धुंद फुंद यांतची ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत