अगे अलबेले ! रूप तुझें किति वानूं ?
उगवला जसा भानू ॥धृ०॥
हतांत सोनीयाचे छिल्ले ।
मुखडयावर हळदीचे डिल्ले ।
खाउन माजूमीचे झिल्ले ।
दोन्ही जोबन बनले किल्ले ।
किल्लयावर कधिं होतिल हल्ले ।
उभेच नीट निबर, जरा नाहिं ढिल्ले ।
पाह्याला बिसनीसे महले ।
कोटयावधि पतींचे भल्ले ।
अघाव जाणे (ज्याणे) रुपये दिल्हे ।
इतुक्यालाही इल्ले बिल्ले ।
खाउनिया शिर कल्ले खुल्ले ।
तपस्वियाणें तप मोकल्ले ।
साधूचें साधूपण गेले ।
अतीरथी हे कुल नागवले ।
अस्त्रिच्या पाईं हजारों मेले ।
साखर वाटिति पल्ले पल्ले ॥१॥
मारि नैनांची भुरोड ।
अलम उभी रस्ता करोड ।
गुल बशहरामध्यें येकचि अरोड (ओरड) ।
त्याहून मला लागली भिरोड ।
मी विषयाचा पक्का दरोड (दरोडेखोर) ।
म्हातारपणीं ज्वानीची परोड ।
अतां प्रीतीची घाली फरोड ।
मग विषयाची नरडी मुरोड ॥२॥
गोरिगोमटी मुखावर मुद्रा ।
लाउनिया हरिद्रा ।
नथ शोभे नाकिंच्या छिद्रा ।
दूर करी अमुच्या विषयदरिद्रा ।
हतभर जर साडीचा पद्रा ।
वारा न लागे जिचिया पद्रा ।
अवंतराच्या दैवीं भद्रा ।
फंदी अनंताचे कवितेला जन हे भुकेले ॥३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत