ध्यास तुझी आस, धरली कास, मन उदास, जरा ह्रदयीं धरा ।
कधिं याल माझ्या माहालीं ? दिल खुशाल करा ॥धृ०॥
काय चुकी झाली ? पदरीं घाला, मी स्नेहाची भुकेली ।
धरिन शेला, तुम्ही परस्त्रीच्या माहालीं ।
काय गेला, या दिसून आल्या चाली ।
तरमळे जीव, शरीर घाय झाली लाही, आतां कांहीं धीर धरा ॥१॥
तप्त शरीर झालें तुला पाहतां म्या हारप्तना केलें (?) ।
अंत पाहा ममतेचे मारून भाले ।
कुठें जाता म्यां फार प्रेत्न केले ।
तुम्ही तरी नटबाट, करिन थाट, धरिन वाट जरा पलंगी बसा रे ॥२॥
तुझ्या जीवासाठीं खोरी सेऊनी, उभी द्वारीं थाट करूनी ।
आज न्हाले, जाऊ मंदिरांत सदनीं ।
करूं मौजा आज दोघे आनंदानीं ।
करूनी अंगसंग उडवी रग, तू पतंग, जरा पलंगीं ठरा ॥३॥
प्रीत उभयताची असू द्यावी, माझी आण गळ्याची ।
मज व्हावी भाऊ सगनच्या गुणाची ।
प्रसंगास ध्यायी मजा हवी, रामा गाई, नवी चाल शिरा ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत