लाडे लाडे बोल लाडके लाड माझा चालवाल काय ? ।
घडी पैठणीची मोडता वेळे मजला बोलवाल काय ? ॥धृ०॥
मित्र सुजणा मनमोहना मन पवना वारू ।
संगीन जोडे एकाहून एक चढी धनी माझें तारू ।
भंडार भरपूर काळकंठकंदुर जगन्यांत पसरूं ।
कृपा तुम्हावर एकनाथाची त्रिकाळ कारभारू ।
बादशाही अकबर करु गेले अकबरीत मोहोरू ।
तुम्ही अगाध, तुम्ही सागर माझे ठिवला पडीभारू ।
मच हे (?) ताजवा वजनी बरोबर आजपुन तोलवाल काय ? ॥१॥
पैठणकर गंगातीरकर तुम्ही वचनी परिनिष्ठ ।
सिद्धसाधक शोधा, नाहीं यास्तव वचनीं एकनिष्ठ ।
काळ्याचे पांढरे पावला शहरांत बोभाट ।
ब्रीद आपलें सांभाळा, करणी करितां अचाट ।
गोरे भुरके निटस नेटके गाल, कवळे ओठ ।
झटझट जातां लटपट येतां मुके मटामट ।
माझ्या पिठांत मीठ निर्मळा गोडींत कालवाल काय ? ॥२॥
मित्र सुजाना, ये मनरंजना, नाहीं इष्काला जात ।
मायारूपी भगवान इष्कबाजी करून ते जात ।
मन हें चांडाळ, मन हें ओढाळ, मन जगीं म्हणत सुजात ।
मन मारिते, मन तारिते, जीव हा करितां अपराध? ।
शिक्षा रिन तुम्हांला आणून कबजांत ।
इंग्रेजी सवाल फेकले मजलीस पोहोचवला काय ? ॥३॥
इष्कांत गोड कांहीं पुसते तुम्हांला खुणगांठ आंतरची ।
त्यांतील वर्म आणि नाहीं वस्तू सारसाची ।
मागें पहा, पुढें पहा, खालीं पहा, वर पहा, वाट या जायाची ।
पिंड प्रचीती शाधुन पहावी आण एकनाथाची ।
मागील जी गाठडी घेतली परत करा आमुची ।
यावर सजना दम काय तुमचा, घडी मोडाल पैठणीची ।
जल्मा येउनी नामस्मरणें विठठल जागवाल काय ? ।
सगनभाऊच्या कवित्वा रावबाजीला ऐकवाल काय ? ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत