सख्या, चला बागांत बागांत खेळुं गुलाला ।
तुम्ही रामभक्त, मी स्मरते रामाला ॥धृ०॥
आला राव शिमगा, अहो राव शिमगा, आज होळी ।
करूनीया रंग खेळू खेळीमेळी ।
उठा बसा मेण्यांत मेण्यांत वनमाळी ।
आवड मला मोठी पहाण्याची अशा वेळीं ।
लाल करा पोशाग पोशाग वनमाळी ।
वृज गोकुळची मी गवळण चंद्रावळी ।
बरोबर येते, अहो राव येते, पुढें चाला ॥१॥
आलो लाल बागांत बागांत ऐका जी ।
मांडूं सारीपट, जवळ बसते खुषमौजी ।
जुगूं नका फाशाला फाशाला मोकळा जी ।
हारजीत खेळूं एक डाव चौरसबाजी ।
मात करा मजवरती मजवरती आहे राजी ।
कळे तशा मौजा करा इष्कबाजी ।
मात माझी झाल्यावर पुढें बोला ॥२॥
भर मुठी गुलालाच्या गुलालाच्या फेकीत जी ।
अबिरा बुका लावू, हळू फासा टाकिते जी ।
मागिन जुक अठरांचे अठराचे मागते जी ।
नयन कटयारी राजहंसा रोखितो जी ।
नजर नकों गेंदावर गेंदावर झाकिते जी ।
विडा घेउन लोळा, रंग हिरवा रोहोकिते जी ।
प्रीत ठिवा मजवरती मजवरती, धरिन शेला ॥३॥
मजा झाली डावाजी सारीपाट ।
पुरे करा खेळ, आटपा हो नटबाट ।
नवे नवे दागिने, नवा थाट ।
नवी द्यावीं वस्त्रें, खुप धरली तुमची वाट ।
भरून मारा पिचकारा पिचकारा सुख वाट ।
नक धरूं कवळून, वर लागुन गेली चाट ।
गाठ पडे, ठरवा ठरवा पंचमीला ।
सगनभाऊ गाती संभाळुन सुरताला ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत