सख्या, तुझ्या प्रीतीची गोडी लागली । चालवी प्रीत चांगली ॥धृ०॥
लहानखुरी अटकर बांधा नाजुक । मुखचंद्र अमोलिक ।
आवड तुम्हांला, जवळ बसा सन्मुख । आज पहा माझें कौतुक ।
इष्क बिंबला, घालि मुखामधिं मुख । मग जिवा वाटलें सुख ।
जाऊं नको सजणा, मी पलंगीं येकली । आज कां माया टाकली ? ॥१॥
तुम्ही नटनागर, मी मैना चांगट । कां करतां मजवर हाट ? ।
शहर पुण्याचे गुंड लई चेंगट । कर लवकर मजवर सुट ।
घटकेंतुन घरीं येतां लई झटपट । नवतीची मांडली लुट ।
कवळुनी धरितां कंचुकी दाटला । लुगडयाची निरी फिटली ॥२॥
सुख ठकडे, ठकपणा किती दाविसी ? । माया ममता लाविसी ।
विष्कबाज तूं, कधीं आम्हां भेटसी ? । नूतन नवती पंचिसी ।
तूं कमळण, आम्ही भ्रमर लुब्धलों तुशी । रंग पाहुन झालों खुषी ।
द्यावी उजवी गुढी, आशा लागली । ज्योतिस ज्योत रेखली ॥३॥
एकांतीचें गुज तुम्हां सांगते । मर्जी पाहून वागते ।
वेड लागलें मला, वचन मागतें । सारी रात्र किं हो जागते ।
रावबनसीच्या गळ्या मिठया मारते । मग आनंदांत भोगते ।
सगनभाऊ म्हणे विष्कबाज भेटली । रामाची भ्रांत फिटली ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत