रात्रंदिस डोळे शिणले या हो माझे घरीं ।
पाहते वाट पक्ष्यापरी ॥धृ०॥
पाहिले मला तुम्हि आधीं बसबसून ।
भोगिले एकांतामधें कसकसून ।
अंतर पडलें तरी कधिं मजपासून ? ।
बिन अन्यायी रुसून तुम्ही कां जातां मजवरी ? ॥१॥
हा काल प्रीतिच्या रसें लोटिते ।
झड घालुन भलत्या मिषें भेटते ।
भोगावें तुम्हांला असें वाटतें ।
दु:ख जवळ नेटतें जेव्हां विषयाचे अंतरीं ॥२॥
येऊन उभी द्वारापसी राहते ।
भिरभिर वाट चौदिशीं पाहते ।
निर्मल आण तुमचेविशी वाहते ।
कामज्वर साहते, असा कधिं पावेल श्रीहरि ? ॥३॥
श्रम जाहले समजावितां या मुखें ।
काद्वैतभाव दावितां पारखें ? ।
तोल सगुण उभयतां सारखे ।
होनाजी बाळा म्हणे, सखे ही प्रीत चालिव पुरी ।
तुसाठीं जीव आमचा हुरहुरी ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत