क्षणिक सुखाचेसाठीं मागशिल प्राण तरि द्यावया --
सिद्ध आम्ही झालों यांत गडे संशय उरला नाहीं । राजसवदने ।
या नरजन्मीं येउन आणखी तुजविण नलगे कांही ॥धृ०॥
सौख्यउदय पाहा सखे नवल परि हे नशिबाचे ताले । राजसवदने ।
चिंतलेच तुज, असें सगुण स्त्रीरत्न हाताशीं आलें । राजसवदने ।
तरि तुझें अमुचें सुख पुरें असें नाहीं अजून मन धालें । राजसवदने ।
नको मिळलें सोडुं हाताचे, जाती सुकाचे दिवस --
तुझ्या उपकारीं, प्राण तरमळे नाभींचे ठाई । राजसवदने ॥१॥
वाटशि आप्ताहुन अधिक योग्य, धन्य काय तुजपुढें नारी । रजसवदने ।
अशि आम्हांस प्रियकर नेहमीं जवळ हवीस शेजारीं । राजसवदने ।
जातां जवळुन तुझ्या घराकडे जिव पाहातों माघारीं । राजसवदने ।
फिरतों नित्य व्यवहारी, परंतु स्मरण तुझें --
पाउलापाउलीं गडे होतसे आमच्या अंतरध्याईं । राजसवदने ॥२॥
दाखवुन किंचित सुख सखये, आतां नको करूं माजी । राजसवदाने ।
धर निश्चय बळकट, प्रीतजल तृषांतिताला पाजी । राजसवदाने ।
अमचे उपाई जें मागशील तें उभें द्यावया राजी । राजसवदाने ।
काळजींत जीव तुझ्या घराकडे, नाहीं --
पहात आपलें स्वहित, सोडिलें प्रपंचा पाणी ग तुजपाईं । राजसवदाने ॥३॥
चांगट नट गुण अविट पाहतां तूं रूपवंति दारा । राजसवदने ।
संसार विषय तुजमुळें सखे आम्ही सोडीला सारा । राजसवदने ।
संकटीं पडले प्राण, लागुंदे विषयसुखाचा वारा । राजसवदने ।
इष्काप्रति ईश्वरा मति दे म्हणे होनाजी बाळा --
आतां प्रतिपाळ कोण तुजविणें करिल तें पाहीं । राजसवदने ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत