----- 

Rendezvous- (Randevhu)- Meeting or meeting place (रान्देहू)
Dejavu- Feeling of something /same thing happened before also (देजाव्हू)
Diva- a celebrated female opera singer, ख्यातनाम गायिका
Veteran- a person who has had long experience in a particular field, अनुभवी, ज्येष्ठ
Verbatim- literally, in exactly the same words as were used originally, शब्दशः
Mascot- a person or thing that is supposed to bring good luck, ताईत, शुभ वस्तू
Maverick- an unorthodox or independent-minded person, आवारा
faux pas- a big social embarrasment or mistake, सार्वजनिक पेच, चुकीचे पाऊल

-----

crescent- चंद्रकोर
croissent- a French crescent-shaped roll made of sweet flaky pastry, often eaten for breakfast.
hail- ओरडून बोलावणे, स्वागत करणे
hell- नरक
mull- खुप चिंतन करणे
moot- वादासाठी पुढे मांडणे, विवाद्य
compliant- कम्प्लायंट -नमणारा, दुसर्‍याच्या इच्छेनुसार करणारा
complaint- कम्लेंट- तक्रार


------

Tryst- पूर्वसंकेत, भेटण्याचे ठिकाण 
Trust- विश्वास
subject- विषय 
subjugate- वश करणे
retort- सणसणीत उत्तर देणे, प्रतिटोला (जशास तसे उत्तर)
resort- अवलंब, चा आश्रय घेणे, चा अवलंब करणे, आश्रयस्थान (उदा थंड हवेचे ठिकाण), utilize, shelter
unanimously- एकमुखाने, एकमताने
anonymously- निनावीपणे
tussle- झोंबाझोंबी, जोरदार भांडण
hassle- भांडण
lodge- तात्पुरता मुक्काम, विरोध नोंदवणे
budge-किंचित बाजूला होणे
grudge- द्वेष
sludge- मऊ चिखल, गाळ
nudge- कोपराने ढोसणे, कोपरखळी मारणे
con- फसवणे
cone- सुळका, शंकू
cop- पोलीस
cope- बरोबरी करणे, झुंजणे
capsize- उलटणे (उदा. बोट, नाव)
captive- कैदी
caprice- लहर
caput- एखाद्या वस्तूचा सर्वात महत्वाचा भाग

-----

Inconsequential = (इनकाॅनसिक्वेंशियल) विसंगत, क्षुल्लक
Quintessential = (क्विंटेस्सेंशियल) सर्वोकृष्ट, सारमय
Parched = (पार्शड्) भाजून निघालेले, कोरडे 
Parchment = (पार्शमेंट) चर्मपत्र
Predicament = (प्रेडिकामेंट) बिकट परिस्थिती, दुर्दशा 
Predictions = (प्रेडिक्शन्स) अंदाज 

------ Posted till above on facebook

conduit- पाण्याचा नळ
covert- अप्रकट, लपवलेले
convert- रुपांतर
confine- कोंडणे, अडकवणे
confide- विश्वासात घेणे
confess- काबुल करणे
consent- संमती
content- सामग्री, मजकूर
confiscate- जप्त करणे
confabulate- गप्पा गोष्टी करणे
confetti- उत्सव प्रसंगी उधळलेले कागदांचे रंगीबेरंगी तुकडे 
contrast- फरक, तफावत
contra- विरुध्द
contest- स्पर्धा
concatenate- एकत्र जुळवणे
confer- प्रदान करणे, अर्पण करणे
convulse- हादरे, आचके देणे
conclave- गुप्त बैठक
confectioner- हलवाई
confectionary- मिठाई

-----

vie- स्पर्धा करणे (vying)
why- का?
crust- पापुद्रा, कवच
crest- शिखर, माथा
crush- चिरडणे
myriad- अपरिमित, असंख्य, लक्षावधी
married- विवाहित
falter- अडखळत, चाचरत
flatter- खुशामद, खोटी प्रशंसा
reckon- हिशोब करून काढणे, conclude after calculation, esteem
beackon- भयसूचक दिपस्तंभ, इशारा
crescent- चंद्रकोर
croissent- a French crescent-shaped roll made of sweet flaky pastry, often eaten for breakfast.
hail- ओरडून बोलावणे, स्वागत करणे
hell- नरक
mull- खुप चिंतन करणे
moot- वादासाठी पुढे मांडणे, विवाद्य
compliant- काम्प्लायंट -नमणारा, दुसर्‍याच्या इच्छेनुसार करणारा
complaint- काम्लेंट- तक्रार

-----

Churn- घुसळणे, राग आणणे, प्रक्षुब्ध करणे
Stir- ढवळणे, चेतवणे
Community- समाज, समुदाय
Caste- जाती, जात
Staged- नियोजित 
Upstage- गर्विष्ठ, रंगमंचाच्या बाजूचा मागचा  भाग
Backstage- अप्रत्यक्ष संबंध असलेली व्यक्ती 
Abetment- गुन्ह्याला प्रोत्साहन 
Abet-गुन्ह्याला प्रोत्साहन देणे
Bet- पैज

----

Abattoir: (अबतोइर) खाटीकखाना
Flay:(फ्ले) लुबाडणे
Fray: (फ्रे) झिजवणे
Adorn:(अडोरन) सुशोभित करणे
Mink:त्याची लोकर
Biopsy: (बायोप्सी) रोगनिदान करण्यासाठी शरीरातील ऊतींना छेद घेऊन त्यांची सूक्ष्मदर्शकाच्या साहाय्याने करायची परीक्षापद्धती
Malignancy:(मलीग्नन्सी) अवस्था अधिकच ब्रिकट होणे
Chaos:(केयोस) अंदाधुंदी [चाओस असा उच्चार होत नाही]
Pancreas: (panक्रीया) स्वादुपिंड
Arbitration: लवाद कार्यवाही
Knuckle: (नकल) निश्चयाने काम सुरू करणे
Ribald: (रीबाल्ड) पांचट
Resurrect: (रीझरेकट) पुन्हा चालू करणे
Subdue:(सबड्यू) दमन करणे
Genocide: (जेनोसाईड) ज्ञातिहत्त्या,वंशहत्या

------

Allegiance:एखादा शासक
Idiocy:मूर्खपणा
Rebuke:दोष देणे
Rebut:(देऊ केलेली गोष्ट) नाकारणे
Alleviate:उपशमन करणे
Detour:वळसा
Allegation:आळ
Allegedly:आरोपानुसार
Petition:अर्ज सादर करणे
Dissent:तीव्र मतभेद
Apathy: औदासिन्य
Empathy:कल्पनेने दुसर्याच्या अंतरंगात शिरुन त्याच्या भावना जाणून घेण्याची कुवत
Empathetic:संवेदनशील
Conundrum:कोडे
Impersonate:चे सोंग घेणे
Speculation:सट्टा
Quandary:पंचाइत
Satrap:जुलमी अधिकारी

----
Impeccable:(इम्पेक्केबल) निर्दोष, निष्पाप
Rustic: (रस्टिक)अडाणी
Morose: (मोरस) दुर्मुखलेला
Stead: (स्टीड) जागा
Dement: (देमेंट) वार्धक्यामुळे मानसिक दुर्बलता येणे
Righteous:(राईचस) सदाचरणी
Concede: (कन्सिड) मान्य करणे
Fierce:(फियर्स) भयंकर
Majority:(मेजोरीटी) सज्ञानपणाचे वय

----

remit- जोर ओसरणे, (च्याबद्दल) क्षमा करणे, (शिक्षा कर इ) माफ कर
hermit-  एकांतवासी
emit-सोडणे, बाहेर टाकणे
vomit-उलटी
transmit-प्रक्षेपित

damn it- धिक्कारणे
----


Petition- विनंती अर्ज
Plea- याचिका
Accused- आरोप अजून सिद्ध न झालेला आरोपी
Allegedly- तथाकथित
Convicted- आरोप सिद्ध झालेला
Acquitted- निर्दोष मुक्तता झालेला
Offence- गुन्हा
Indictment- दोषारोप
Agitation- चळवळ
Demonstration- प्रदर्शन
Protest- निषेध
Condemn- धिक्कार
Reward- बक्षिस
Award- पुरस्कार
Felicitate- अभिनंदन, सत्कार
Facilitate- सुलभ करणे, सोय पुरवणे
temperament- प्रवृत्ती, स्वभाव, वृत्ती
temperamental - चंचल स्वभावाचा
temperature - तापमान
tamper - लुडबुड, फेरफार करणे
temperance - संयम
Nimble- चालाख, चपळ
Humble- नम्र
Fumble- चाचपडणे
Mumble- पुटपुटणे
Tremble- थरथरणे
Stumble- अडखळणे
Rumble- खडखडाट
Rustle-पानांची सळसळ
Wrestle- कुस्ती
Wrangle- लढाई
Natal- जन्मापासून
Fatal- प्राणघातक 


Consortium = संघ
Institute = संस्था
Organisation = संघटना
University = विद्यापीठ
Conference = संमेलन
Symposium = परिषद
Meeting = भेट


Despicable- तिरस्करणीय, Deserving hatred
Dispensible- निर्मूलन, eradication
Dispenser- a machine or container that lets you take small amounts of something, a person or organization that gives or provides something to people, (औषधे) तयार करून देणारा मनुष्य, एखादी गोष्ट छोट्या छोट्या स्वरूपात (भाग) तयार करून देणारे मशीन
Indispensable- Can't do without something, अनिवार्य, जो नसून चालत नाही असा
Hatred- द्वेष, hate

Oft = पुष्कळदा (more frequently)
Soft = मऊ (easy to press or blend, pleasing or agrreable to senses)
Risque = अश्लीलतेकडे झुकणारा (referring to sex in rude way)
Risk = धोका (possibility of loss or injury)

Access - Way of getting something,
आत शिरणे/शिरण्याचा मार्ग
Excess - More than needed,
अतिरेक, ज्यादा
Assess - Make judgement,
मूल्यांकन
Essence - The basic nature of a thing,
सार, अर्क, सुगंध
Accent - To say with great stress, to give special attention,
उच्चारण्याची पद्धत
Ascent -The act of upward rising, 
चढाव, चढण

Relentless - Remaining strict and determined,
कठोर
Reckless -Lack of proper caution, Not showing proper concern,
बेपर्वा, निष्काळजी

Beckon - To call using gesture,
खूण करून बोलावणे
Beacon - Strong light to guide ships and aeroplanes,
भयसूचक इशारा, जाळ

Rogue - DIshonest and immoral man,
बदमाश, नकली man
Rouge - Red powder used to make your cheeks pink,
गालाची पावडर

Apprehensive - Afraid of something bad or unpleasant to happen,
साशंक, धास्तावलेला
Comprehensive - All inclusive,
सर्वंकष,  सर्वसमावेशक

Heir - A person having legal right to property of ancestors,
वारस.
Hair - A thin threadlike growth from the skin,
केस.

Care -Effort to do something correctly,
काळजी.
Cure - heal,
बरे करणे/ होणे.

Soar - Increase upwards quickly,
उंच झेप, भरारी.
Sore - paining part,
दुखणारा, नाजूक.

Dare - Having enough courage, 
हिंमत.
Dire - requiring immediate action, great fear and worry,
तीव्र, भयानक.

Dye - to paint,
रंगविणे. 
Die - End of life,
मृत्यू.

Reign = राज्य;
Royal authority, Ruling period
Rein = लगाम, अटकाव;
To control, to keep in chcek

Woe = grief, mourning,
दुःख, शोक
Wow = exclamation of appreciation,
वा असा उद्गार
Vow = serious promise,
प्रतिज्ञा, व्रत
Whoa = Sound made to stop a horse,
घोड्याला उद्देशून काढलेला ''थांब सावकाश'' अशा आशयाचा उद्‍गार

Roll out - introduction of new product,
नवीन प्रॉडक्ट बाजारात आणणे
Roll back - revert to previous state,
पुन्हा पूर्वीसारखे करणे
Roll over - renegotiate,
पुन्हा वाटाघाटी करणे
Roll up - become larger by successive accumulations,
ठराविक गतीने वाढणे किंवा वर जाणे

Reiki- (रेकी) - Japanese method to heal ailments by just touching the patient by hands,
एक जापानी उपचार पद्धत ज्यात निष्णात तज्ञांकडून केवळ हातांच्या स्पर्शाद्वारे उपचार करुन रुग्णाला बरे केले जाते.

Recce- (रेकी) - (reconnaissance) - Overview of the place done before doing some big work, प्रत्यक्ष कामापूर्वी एखाद्या ठीकाणाची केलेली पूर्व पाहाणी, आढावा, टेहाळणी. (हा शब्द reconnaissance या मोठ्या शब्दाऐवजी वापरतात.)

Bespoke= ऑर्डर प्रमाणे माल तयार करुन देणारा
Bespeak= साक्ष देणे, दर्शविणे
Spoke= शिडीची पायरी, चाकाची आरा
Spoke= बोलला / speak = बोलणे
Spike= अणकुचीदार टोक, निमुळता
Sprinkle= शिंपडणे
Besprinkle= सर्वत्र शिंपडणे
Spectacle= देखावा, चष्मा, जाहीर प्रदर्शन
Bespectacled= चष्मा घातलेला
Spectacular= नेत्रदीपक
Spectator= प्रेक्षक

Cognizance= दखल घेणे (to take note or notice)
Incognizable = अदखलपात्र (ex: offence)
Cognizant= Mindful, conscious (जाणीव असलेला)

Narcissism = आत्मप्रितीवाद
Narcissi = पिवळी, नारिंगी किंवा पांढरी फूले असणारे एक झाड
Narcosis = अंमली पदार्थाने येणारी ग्लानी
Nark = मनस्ताप, पोलीस खात्यातील हेर

Afoot = तयार होत असलेला (Being formed)
Aloof = अलिप्त (Detached)

Foster - to help grow, बळकटी आणणे
Fortitude - courage, endurance, मनोधैर्य
Forge - false imitation , नकली, खोटे

#SimilarWordsDifferentMeanings
Concept- Nimish Sonar
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to वाचनस्तु


चिमणरावांचे चर्हाट
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
नलदमयंती
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
सापळा
झोंबडी पूल
श्यामची आई
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
पैलतीराच्या गोष्टी
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
शिवाजी सावंत
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
बाधा