बिपीन सांगळे
बिपीन सांगळे
बाधा

संध्याकाळची वेळ . गोकुळात तरुण आणि अवखळ गोपींचा खेळ रंगात आला होता . त्या झोके खेळत होत्या . फेर धरत होत्या आणि गाणीही म्हणत होत्या . मनभावन श्रावणऋतु होता ना . राधा मात्र सख्यांची नजर चुकवून पळाली . तिला आता यमुनाकाठ गाठायचा होता .

जोडीदार

एक सूचना - सध्याच्या काळात, नकारात्मक , कोरोनाची पार्श्वभूमी असलेलं लेखन वाचू नये असं वाटू शकतं. त्यांनी कृपया ही कथा वाचू नये.

चोर आले तर ?

बालकथा